פרגולת הצלץ, אדני רכבת וענפי ערבה
 

פרגולת הצלץ, אדני רכבת וענפי ערבה