צימר קירות חיצוניים, LOG חצי עגול, רעף ירוק דגם אקרשטיין
 

צימר קירות חיצוניים, LOG חצי עגול, רעף ירוק דגם אקרשטיין