תוספת לבית בשטח כולל של 40 מ"ר ותיקרה גלויה
 

תוספת לבית בשטח כולל של 40 מ"ר ותיקרה גלויה