מחסן בגודל 3X27 מטרים ניתן להציב על גבי קוביות בטון או על גבי משטח בטון מוכן
 

מחסן בגודל 3X27 מטרים
ניתן להציב על גבי קוביות בטון או על גבי משטח בטון מוכן