עבודת שחזור חצב ראשונים בקיבוץ דגניה א התקנת גרם מדרגות ו"פידבט" לפי תוכניות ראשונות
 

עבודת שחזור חצב ראשונים בקיבוץ דגניה א'
התקנת גרם מדרגות ו"פידבט" לפי תוכניות ראשונות